SEARCH BY MOTORCYCLE

Brake Pads - FA33 - Kawasaki - EBC

Brake Pads - FA33 - Kawasaki - EBC

$27.91 27.91
In stock
Only 6 left
Part
LAFA33
FA33 Brake Pads EBC FA33- equiv to Vesrah VD 404

Kawasaki: Front KH500A8- KZ650B1-B3- C models to frame # 023100). KZ650D1/D1A- KZ750B1-B4- KZ900A4- A5- B1- KZ1000A1-A2- B1-B4- C1- C1A- D1.

Is Universal Part: No

OEM Number(s): N/A

Motorcycle Fitment:

 • 1976 Kawasaki KH500 KH500-A8
 • 1976 Kawasaki KZ750 Twin KZ750-B1 750 LTD TWIN
 • 1976 Kawasaki KZ900 KZ900-A4
 • 1976 Kawasaki KZ900 KZ900-B1 900 LTD
 • 1977 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-A1
 • 1977 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-B1 LTD
 • 1977 Kawasaki KZ650 KZ650-B1
 • 1977 Kawasaki KZ650 KZ650-C1 650 CUSTOM
 • 1977 Kawasaki KZ750 Twin KZ750-B2 750 LTD TWIN
 • 1977 Kawasaki KZ900 KZ900-A5
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-A2
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-A2A
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-B2 LTD
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-C1
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-C1A POLICE 1000
 • 1978 Kawasaki KZ1000 Early KZ1000-D1 Z1-R
 • 1978 Kawasaki KZ650 KZ650-B2
 • 1978 Kawasaki KZ650 KZ650-B2A
 • 1978 Kawasaki KZ650 KZ650-C2 650 CUSTOM
 • 1978 Kawasaki KZ650 KZ650-D1
 • 1978 Kawasaki KZ650 KZ650-D1A 650 SR
 • 1978 Kawasaki KZ750 Twin KZ750-B3 750 LTD TWIN
 • 1979 Kawasaki KZ650 KZ650-B3
 • 1979 Kawasaki KZ650 KZ650-C3 650 CUSTOM
 • 1979 Kawasaki KZ750 Twin KZ750-B4 750 LTD TWIN