SEARCH BY MOTORCYCLE

Air Filter - Pod - 52mm

Air Filter - Pod - 52mm

$7.71 7.71
In stock
Part
41-1503

52mm Universal Pod Air FilterFits: Yamaha SR500, TT500, XT500, XJ650, XJ900, XS750 & XS850 & XS1100 through 1979Also fits:Honda CB400 N/T, CB650 Z, CB750 K Kawasaki KZ250, KZ400 B/G/L, ZR400, KZ440 A/C/D/H, KZ550 G/H, GPz550, ZR550, KZ650 Suzuki GS400 S, GSX400 E/F/L, GT500, GS550 E/M, GT750

Is Universal Part: No

OEM Number(s): N/A

Motorcycle Fitment:

 • 1971 Honda CB750 SOHC CB750K1
 • 1972 Honda CB750 SOHC CB750K2
 • 1973 Honda CB750 SOHC CB750K3
 • 1974 Honda CB750 SOHC CB750K4
 • 1975 Honda CB750 SOHC CB750K5
 • 1976 Honda CB750 SOHC CB750K
 • 1977 Honda CB750 SOHC CB750K
 • 1978 Honda CB750 SOHC CB750K
 • 1979 Honda CB750 DOHC CB750K 750 Four
 • 1980 Honda CB400 Twin CB400T Hawk 400
 • 1980 Honda CB750 DOHC CB750K 750 Four
 • 1981 Honda CB400 Twin CB400T Hawk 400
 • 1981 Honda CB750 DOHC CB750K 750 Four
 • 1982 Honda CB750 DOHC CB750K 750 Four
 • 1978 Kawasaki KZ400 KZ400-B1 STANDARD
 • 1979 Kawasaki KZ400 KZ400-B2
 • 1980 Kawasaki KZ440 KZ440-A1 440 LTD
 • 1980 Kawasaki KZ440 KZ440-D1 BELT
 • 1980 Kawasaki KZ650 KZ650-E1 650 LTD
 • 1980 Kawasaki KZ650 KZ650-F1 650 CUSTOM
 • 1981 Kawasaki KZ440 KZ440-A2 440 LTD
 • 1981 Kawasaki KZ440 KZ440-D2 BELT
 • 1981 Kawasaki KZ440 KZ440-D3 BELT
 • 1981 Kawasaki KZ650 KZ650-H1 650 CSR
 • 1982 Kawasaki KZ440 KZ440-A3 440 LTD
 • 1982 Kawasaki KZ440 KZ440-D4 BELT
 • 1982 Kawasaki KZ550 KZ550-H1 GPz 550
 • 1982 Kawasaki KZ650 KZ650-H2 650 CSR
 • 1983 Kawasaki KZ440 KZ440-A4
 • 1983 Kawasaki KZ440 KZ440-D5 BELT
 • 1983 Kawasaki KZ550 KZ550-H2 GPz 550
 • 1983 Kawasaki KZ650 KZ650-H3 650 CSR
 • 1972 Suzuki GT750 GT750J LEMANS
 • 1973 Suzuki GT750 GT750K LEMANS
 • 1974 Suzuki GT750 GT750L LEMANS
 • 1975 Suzuki GT750 GT750M LEMANS
 • 1976 Suzuki GT500 GT500A TITAN
 • 1976 Suzuki GT750 GT750A LEMANS
 • 1977 Suzuki GS400 GS400B
 • 1977 Suzuki GT500 GT500B TITAN
 • 1977 Suzuki GT750 GT750B
 • 1978 Suzuki GS400 GS400C
 • 1975 Yamaha XS500 XS500B
 • 1976 Yamaha XS500 XS500C
 • 1977 Yamaha XS500 XS500D
 • 1977 Yamaha XS750 XS750D
 • 1978 Yamaha SR500 SR500E
 • 1978 Yamaha XS1100 XS1100E
 • 1978 Yamaha XS500 XS500E
 • 1978 Yamaha XS750 XS750E
 • 1979 Yamaha SR500 SR500F
 • 1979 Yamaha XS1100 XS1100F
 • 1979 Yamaha XS750 XS750F
 • 1980 Yamaha SR500 SR500G
 • 1980 Yamaha XJ650 XJ650G Maxim
 • 1980 Yamaha XS850 XS850G
 • 1981 Yamaha SR500 SR500H
 • 1981 Yamaha XJ650 XJ650H Maxim
 • 1981 Yamaha XS850 XS850H
 • 1982 Yamaha XJ650 XJ650J Maxim
 • 1983 Yamaha XJ650 XJ650K Maxim
 • 1983 Yamaha XJ900 XJ900K